Važna obaveštenja – registracija klubova

Poštovani,
Podsećamo vas da klubovi koji nisu uskladili Statute sa Zakonom o sportu imaju obavezu da ih usklade do 30. juna 2022. godine. kao i ostale nepravilnosti, u skladu sa Zakonom o sportu.

Ukoliko klubovi ne usklade svoje Statute neće moći da se registruju i da se takmiče za ovu godinu.
Bez uplaćene takse u punom iznosu, i Savezu i Okrugu, i svih obaveza iz Pravilnika o registraciji ŠSS, registracija neće biti izvršena a samim tim neće učestvovati u sistemu takmičenja ŠSCS za 2022. godinu, a njihova mesta u ligama biće popunjena prema dosadašnjoj praksi i Pravilniku o takmičenjima, najkasnije do 31. jula.
Za klubove koji ne obnove i izvrše registraciju zaključno do 30. juna tekuće godine smatraće se da su prestali da budu članovi šahovske organizacije (Pravilnik o registraciji, član 10.). Spisak ovih klubova biće objavljen najkasnije do 15. avgusta. Članovi klubova koji nisu obnovili registraciju mogu bez ispisnice da se registruju za drugi klub 15 dana pre početka ligaškog takmičenja sa pravom nastupa „odmah“.

Predsednik ŠSCS
Lidija Vučković

Izbornik