Прва лига Централне Србије

Прва женска лига Централне Србије

Друге лиге Централне Србије

Запад

Подгрупа Југ
Подгрупа Север

Исток

Подгрупа Југ
Подгрупа Север

Друга женска лига Централне Србије

Запад

Исток

Треће лиге Централне Србије

Север

Подгрупа Југ
Подгрупа Север

Запад

Подгрупа Југ
Подгрупа Север

Исток

Подгрупа Југ
Подгрупа Север

Југ

Подгрупа Југ
Подгрупа Север

Изборник