Важна обавештења – регистрација клубова

Поштовани,
Подсећамо вас да клубови који нису ускладили Статуте са Законом о спорту имају обавезу да их ускладе до 30. јуна 2022. године. као и остале неправилности, у складу са Законом о спорту.

Уколико клубови не ускладе своје Статуте неће моћи да се региструју и да се такмиче за ову годину.
Без уплаћене таксе у пуном износу, и Савезу и Округу, и свих обавеза из Правилника о регистрацији ШСС, регистрација неће бити извршена а самим тим неће учествовати у систему такмичења ШСЦС за 2022. годину, а њихова места у лигама биће попуњена према досадашњој пракси и Правилнику о такмичењима, најкасније до 31. јула.
За клубове који не обнове и изврше регистрацију закључно до 30. јуна текуће године сматраће се да су престали да буду чланови шаховске организације (Правилник о регистрацији, члан 10.). Списак ових клубова биће објављен најкасније до 15. августа. Чланови клубова који нису обновили регистрацију могу без исписнице да се региструју за други клуб 15 дана пре почетка лигашког такмичења са правом наступа „одмах“.

Председник ШСЦС
Лидија Вучковић

Изборник