Одржана прва конститутивна седница УО ШСЦС

Прва конститутивна седница УО ШСЦС је одржана у суботу 5. марта 2022. године у Београду, у просторијама Савеза са дневним редом:

  1. Конституисање Управног oдбора ШСЦС
  2. Констуитисање радних тела и комисија ШСЦС
  3. Информација о записнику са редовне изборне Скупштине ШСЦС од 29. јануара 2022. године
  4. Усвајање записника са 10. седнице УО ШСЦС из претходног сазива
  5. Разматрање и усвајање Извештаја са 24. кадетског фестивала ШСЦС
  6. Доношење одлуке о избору делегације ШСЦС за Скупштину ШС Србије
  7. Доношење одлуке о расписивању јавних позива за такмичења у 2022. години
  8. Разматрање и усвајање Статусног стања клубова у 2022. години
  9. Разно

Нови сазив Управног одбора је једногласно потврђен и изабрани су нови чланови комисија и радних тела савеза. Погледати записник.

 

Изборник